Năng lực công ty

1. TÀI CHÍNH

  • Tổng vốn đầu tư của Công ty: 200.438.000.000 đồng.

(Viết bằng chữ: Hai trăm tỷ, bốn trăm ba mươi tám triệu đồng chẵn).

  • Vốn điều lệ: 40.484.000.000 đồng

(Viết bằng chữ: Bốn mươi tỷ, bốn trăm tám mươi bốn triệu đồng chẵn).

2. NHÂN SỰ

Tổng số nhân sự: 210 người tính tại thời điểm tháng 01/2014. Trong đó:

  • Nhân sự quản lý chiếm 10%
  • Nhân sự thuộc khối kỹ thuật chiếm 10%
  • Nhân sự sản xuất trực tiếp chiếm 80%

3. XÂY DỰNG CƠ BẢN VÀ PHÂN XƯỚNG SẢN XUẤT

Tổng diện tích nhà máy khoảng 70.000 m2, trong đó diện tích nhà xưởng đã xây dựng 20.000 m2, bao gồm:

 Văn phòng điều hành Công ty.

Nhà máy sản xuất đồ điện gia dụng SATO Việt Nhật

Phòng thiết kế sato việt nhật

Phòng thiết kế kỹ thuật

Phân xưởng chế tạo khuôn mẫu;

Phân xưởng cơ khí sản xuất;

Phân xưởng sản xuất vỏ hoa

Phân xưởng sơn tĩnh bột;

Phân xưởng sơn chống dính

Xưởng lắp ráp đồ gia dụng

Hệ thống kho nguyên liệu và thành phẩm sản xuất.

Đăng ký nhận bản tin

Đăng ký nhận bản tin Sato
Đừng bỏ lỡ hàng ngàn sản phẩm và chương trình siêu hấp dẫn